Brodant la Revolta > Urbanisme Humà

VAL ENG

Urbanisme Humà, Xarxa veïnal.

Maig 2021. 245x175 cm

Llana, tela i lona de cotó.


aquesta tela...

Mercat Central/ Plaça de l'ajuntament.

xxxxxxx