Statment

VAL ENG


"Si ens mirem a nosaltres mateix amb una mirada crítica,

com a part d'un context social,

aconseguirem entendre el nostre paper en els processos naturals

que determinen el nostre futur."

Luccy Lippard


Mitjançant l’art faig una reflexió crítica qüestionant tot allò que m'envolta en la quotidianitat; trobe una forma de pensar el món i analitzar cruament la nostra relació i posicionament, la qual cosa em permet extraure’n conclusions i posicionar-m’hi.

A partir d’aquesta reflexió, l'art em proporciona un territori de llibertat per pensar plantejaments que no es podrien fer en altre lloc. Així mateix em permet crear una estratègia per analitzar processos i ordenar sentiments.

Els meus treballs sempre parteixen de vivències personals que van canviant a mesura que vaig creixent. Actualment els meus interessos van al voltant dels problemes propis de la majoria dels joves: educació, precarietat juvenil, vivenda, qüestions de gènere, moviments socials i les noves tecnologies.

Tècnicament la meua producció és molt variada, emprant des de recursos formalistes i matèrics fins altres més conceptuals i performàtics. Els aspectes intel·lectual, processual i relacional són imprescindibles en la meua obra, i dóna com a resultat un art d'acció construït per procediments no sempre considerats artístics: fabricar, treballar, investigar, jugar, parlar, pensar, estimar, ensenyar, sempre portant al màxim els aspectes processuals i efímers.

Lluci Juan, 2012

"Allò personal és polític"

Carol Hanich, anys 60.


“A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona,

de classe baixa i nació oprimida.

I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.”

Maria-Mercè Marçal, Divisa, 1998.