Statment


"Si ens mirem a nosaltres mateix amb una mirada crítica,

com a part d'un context social,

aconseguirem entendre el nostre paper en els processos naturals

que determinen el nostre futur."

Luccy Lippard


Els meus treballs parteixen de vivències vitals que van canviant a mesura que vaig creixent. L'art em proporciona un territori de llibertat per pensar plantejaments que no es podrien fer en altre lloc i em permet crear una estratègia per analitzar processos i ordenar sentiments.

Amb l’art analitze críticament la nostra relació i lloc en el món per a qüestionar la quotidianitat, extraure'n conclusions, trobar un posicionament i provocar un canvi social. Els meus interessos van al voltant dels problemes propis de la meua realitat: gènere, perifèria, cultura popular i el sistema cultural establert. 

Els meus projectes es formalitzen de maneres molt diverses: empre des de recursos formalistes i matèrics fins altres més conceptuals i performatius. Els aspectes intel·lectuals, processuals i relacionals són imprescindibles en la meua obra. El resultat és un art d'acció construït per procediments del dia a dia i processos participatius i, fins i tot, efímers. 

Lluci Juan

"Allò personal és polític"

Carol Hanich, anys 60.


“A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona,

de classe baixa i nació oprimida.

I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.”

Maria-Mercè Marçal, Divisa, 1998.

contact@LluciJuan.art       +34605677559 

FacebookInstagramTwitterTikTokYouTube