Malabar d'artista

VAL       EN       ES


Malabar d'artista és una metàfora i una reflexió sobre la llibertat creativa de l'artista i els condicionants de la seua pràctica. Consisteix en una acció basada en el joc de malabars dels pals xinesos. Cada pal porta inscrita una paraula vinculada al procés creatiu, encara que moltes d'elles no les relacionaríem en un primer moment partint de la idea romàntica de l'artista creador. Els pals.


Hi han dos tipus de pals: els que porta el malabarista ( en aquest cas l'artista) i el que es volteja en l'aire. 


Per un banda, els pals que porta l'artista porten escrites les paraules CONCEPTE i TÈCNICA. Aquests són els factors que s'atribueixen a l'artista a la llibertat creadora de la que presuposadament gaudeix l'artista.  


Per altra banda, trobem diferents pals per fer les piruetes, amb les paraules INSTITUCIÓ, OPINIÓ PÚBLICA, MITJANS DE COMUNICACIÓ, MANIPULACIÓ, MERCANTILISME, PRECARIETAT i BUROCRÀCIA. Aquests són agents del sistema cultural, complexos i amb una finalitat pròpia que afecten l'obra d'art. Són factors externs a l'artista però que afecten a l'obra d'art, a la seua producció, formalització, exposició... 


L'acció.


L'acció consisteix a fer els malabars amb aquests pals, tenint en compte el significat adquirit amb les paraules que cadascú porta. En iniciar l'acció veiem com la pressuposada llibertat de la TÈCNICA i el CONCEPTE està condicionada inevitablement pels moviments del MERCANTILISME ( utilitzem esta paraula com a exemple, l'acció es repeteix amb cada pal)

L'acció té lloc en una sala expositiva, un espai condicionat per tots aquests factors.     


Exposició: Trypophilias, Intramurs, Sala de la Muralla Col·legi Major Rector Peset, València.

Vídeo:

Presentació dels malabars.


Objectes:

Dos pals de 50cm cadascú.

Set pals de 70cm cadascú.

contact@LluciJuan.art       +34605677559 

FacebookInstagramTwitterTikTokYouTube